2002 Dzwonnica kościelna parafii w Wilanowie, Warszawa

2002    Dzwonnica kościelna parafii w Wilanowie, Warszawa;
zakres prac: pokrycie kopuły blachą miedzianą, obróbki z blachy miedzianej dla całego obiektu,
naprawa pokrycia budynku kolegiaty, odbiór robót bez usterek.