2002 - 2003 Hotel Andrassy, CFE Polska Sp. z o.o., ul. Kościelna 12, Warszawa

Obiekt objęty opieką Konserwatora Zabytków; zakres prac: pokrycie z dachówki (~1600 m2), obróbki z blachy miedzianej (~1300 m2 – w tym lukarny, tarasy), przeróbka konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie drewnianej konstrukcji tarasów i lukarn, izolacja termiczna i wentylacja dachu, tarasów i lukarn), odbiór robót bez usterek.